Proces verbal din 06.08.2020 al Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta